غذادهی به میگو

غذادهی به میگو

غذادهی به میگو از آن دسته از مسائلی است که باید در پرورش میگو به آن توجه بسیاری شود ، از این رو در این مقاله از ایران متو مقصد داریم به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. درجه شوری آب اکثر استخرها در حدود 10 تا 15 ppt می باشد. اثر درجه شوری آب در پرورش میگوی بیری سیاه مورد بررسی قرار گرفته است. میگو های نگهداری شده در آبهای 19 تا 21 ppt متعلق به آب های لب شور ، رشد و بقاء بیشتری نسبت به آنهایی که در آبهای با درجه شوری 34 تا 35 ppt نگهداری میشوند دارند، البته اختلافات کمی در کارآیی غذایی بین این حالات وجود دارد. اختصاص دادن به امر مدیریت میگو ها را 4 تا 5 دفعه در روز تغذیه میکنند. (6 صبح ، 2 بعد از ظهر ، 6 بعد از ظهر و 10 شب) ، غذا در توری هایی ریخته شده که در این حالت مشاهده کردن غذا و وضعیت سلامت میگو ها که در اطراف غذا جمع میشوند. براحتی صورت میگیرد.

غذادهی به میگو

روش های غذادهی به میگو

میزان غذادهی معمولا برای غذا های مصنوعی در جدول 2-3 نشان داده شده است.

جدول 2-3: میزان غذادهی میگوی ببری سیاه

غذادهی به میگو

جدول 2-4 : میزان غذادهی و دفعات آن برای اندازه های مختلف میگو ها

غذادهی به میگو

بعضی از پرورش دهندگان میگوی بیری سیاه در تایوان ، غذا را در زرده خام تخم مرغ خیس میکنند. این کار به منظور افزایش ارزش غذایی آن صورت میگیرد. بهرحال دقت در این موضوع باید انجام شود چون عوامل ضد غذایی در سفیده تخم مرغ ممکن است ارزش آنرا کم کند. از این عوامل میتوان مهار کننده های تریپسین را نام برد. بعلاوه سفیده تخم مرغ حاوی Avidin است که یک آنتاگونیست برای بیوتین می باشد. بنابراین استفاده از این روش شدیدأ منع شده مگر اینکه تکنیک های دناچوره کننده مناسب قبل از استفاده اعمال شود. از این روش برای تامین پروتئین غذایی لابستر آمریکایی استفاده میگردد.

Harpaz و Schmalbach (۱۹۸۶) دریافتند که اضافه کردن برگ های تازه به غذای مصنوعی خشک در طی یک دوره ۱۲ ماهه باعث حذف سندرم مرگ متعاقب پوست اندازی می شود و کاهش قابل ملاحظه ایی در بیماری لکه سیاه در میگوی بزرگ آب شیرین بالغ ایجاد می کند و این محققین اشاره کردند که اسید آسکوربیک که مدت کوتاهی در غذا های مصنوعی خشک باقی می ماند در برگ های سبز تازه وجود داشته و این کار در پرورش متراکم میگوی ببری سیاه خصوصا در حالتی که شکوفایی جلبکی کم باشد میتواند مفید باشد. غذا های خام نظیر آشغال ماهی ، صدف های با دریچه کوچک ، صدف های دوکفه ایی آبی مورد استفاده قرار میگیرند. میگو های کوچک که معمولاً فرم تازه آن برای تغذیه میگوی ببری سیاه استفاده می شود. همچنین میگوی کوچک Metapenaeopsis barbata گهگاهی برای تحریک اشتها استفاده می شود. مقدار استفاده از موارد اشاره شده بایستی کم باشد چون بر روی کیفیت آب اثر سوء میگذارد.

# استفاده از مقالات این سایت به هر شکل بدون اجازه کتبی از مدیریت مجموعه ایران متو ، شرعاً حرام است.