مدیریت تغذیه میگو

مدیریت تغذیه میگو

اهمیت مدیریت تغذیه میگو ها

مدیریت تغذیه در پرورش میگو از مهمترین فاکتورها در کنار سه طرح موقعیت مزرعه در سایت ، کیفیت خوب آب و پست‌لارو سالم می‌باشد. مدیریت تغذیه بستگی به انتخاب غذا ، فرمولاسیون ، ساخت غذا ، انبارداری آن و زمان ، میزان و روشهای غذادهی دارد. در غذادهی توجه به این نکته ضروری است که چگونه و کجا غذادهی صورت گیرد و میزان و تعداد دفعات چقدر باشد. این مقاله در واقع بخش دوم مقاله مدیریت تغذیه در پرورش لارو میگو و تکمیل کنند مقاله تغذیه میگو می‌باشد که دعوت میکنیم ما را با خوانند آن همراهی کنید.

 تغذیه میگو در طی ماه اول

مقدار نسبی غذا در طی دوره پرورش میگو کاهش می یابد. یعنی هر چقدر میگو بزرگتر می‌شود به نسبت وزن بدن ، میزان غذای مصرفی کم می‌شود. بدین ترتیب میزان مصرف غذای روزانه آنها درصد کوچکتری از وزن بدن آنهاست. میزان غذا در ماه اول ، روزانه افزایش می‌یابد. اگر میگو بیش از اندازه 20 Pl ، وارد استخر شده باشد، میزان غذا ، حدود یک کیلوگرم به ازای هر یک صد هزار میگو تعیین می‌شود تا میگو به  اندازه 20 Pl برسند. در جدول زیر میزان افزایش روزانه مقدار غذای میگو آورده شده است.

مدیریت تغذیه میگو

باید تعداد میگوهای موجود بطور منظم و دوره ای محاسبه شوند و با این محاسبات ضریب بازماندگی تعیین شود. در صورتیکه میگوها بسرعت رشد کنند(بیشتر از 0.5 گرم برای 35 Pl) مقدار غذا به میزان بیشتری افزایش می‌یابد. برای نمونه در دوره بارندگی و کم شدن شوری ، رشد بالاتر میگو انتظار می‌رود و باید غذا در دوره پرورش پست لاروها در اندازه 36-42 بیشتر و به میزان 400 گرم به ازای هر 100 هزار قطعه میگو در هر روز برسد. در این دوره میگو ها حدود 25 درصد غذای روزانه در هر یک از چهار وعده مصرف می کنند و زمان تغذیه آنها 7-8 صبح ، 11-12 ظهر ، 4-5 بعد از ظهر و 10-11 شب است. باید غذا قبل از ورود به آب خیس شود. در صورتیکه میگوها سالم باشند، ظرف 24 ساعت در سرتاسر استخر پراکنده می‌شوند. در این حالت غذا باید بصورت نواری در فاصله 2 تا 4 متر از دیواره و در محل هایی که توسط هواده ها پاک می‌شود ، پراکنده شود. با وجود این اگر بچه میگوها خیلی ضعیف باشند، وقت بیشتری صرف میشود تا در اطراف استخر پراکنده شوند. در این موارد باید غذا در اطراف منطقه آزاد سازی بچه میگوها، پخش گردد.

برای تعیین جای تغذیه، مشاهده میگوها از نزدیک ضرورت دارد. بعضی از پرورش دهندگان، در 7 تا 10 روز اول ذخیره دارکردن استخرها، حدود یک کیلوگرم غذای تازه با پلت مخلوط کرده، و در هر وعده به استخر می افزایند، غذای تازه شامل ماهی خرد شده و یا نوعی نرم تن (Green Mussel) خرد شده است.

در خصوص مدیریت تغذیه میگو ، بعضی پرورش دهندگان ممکن است از پودر ماهی با کیفیت خوب استفاده کنند. هدف از افزودن غذاهای تازه به پلت، تشویق بچه میگوها به تغذیه می‌باشد. از سوی دیگر غذای تازه بعنوان کود آلی در آب ، اثر  مثبت در شکوفایی پلانکتون ها دارد.

بعضی از پرورش دهندگان بر این عقیده اند که در هفته اول، بچه میگوها فقط غذای طبیعی استخر تغذیه می‌کنند. بنابر این در هفته اول، بچه میگوها با غذای دستی تغذیه نمی شوند. چنین تصوری در مورد استخرهای با تراکم بسیار پایین و غذای بسیار زیاد درست است ولی در سیستم متراکم، بسیاری از میگوها به غذای طبیعی دسترسی پیدا نمی کنند و احتمال دارد همجنس خوار شوند. بهتر است که بچه میگوها هر چه سریعتر غذای دستی مصرف کنند. میزان غذای مصرف شده در طی این مدت بسیار کم است و تأثیر مثبت تغذیه در این دوره در مقایسه با هزینه آن ارزشمند است

نقش توری غذادهی در مدیریت تغذیه میگو

استفاده از توری غذادهی برای کنترل غذا دهی بسیار مهم است. اطلاعات بدست آمده از این طریق شامل توجه به میزان مصرف غذا، سلامتی و میزان بازماندگی میگوها و وضعیت کف استخر است. توری غذا شامل یک قطعه صاف توری ریز چشمه با یک لبه در حدود Cm 5 در کناره های آن است.  اندازه توری غذا دهی دایره ای حدود 0.4 تا 0.5 متر مربع و در حالت چهارگوش حدود 0.64 متر مربع است. ابعاد آن 80×70 یا 80×80 سانتی متر است. برای هر 1600 متر مربع استخر، یک توری لازم است.

مدیریت تغذیه میگو

توری غذا دهی باید در کف استخر و با فاصله از شیب دیواره در مناطق تمیز تغذیه ای میگوها نصب شود. پس از ماه اول در صورتیکه میگوها بسوی منطقه میانی استخر حرکت کرده اند می توان تورهای اضافی را بکار برد. غذا را مرطوب کرده و توری را به آرامی در کف استخر قرار میدهیم. اگر در موقع پایین بردن توری دقت کافی نشود، تقریبا همه غذا از توری خارج شده و به کف استخر می ریزد، در طی ماه اول پرورش در هر توری غذا دهی باید حدود 20 تا 30 گرم غذا قرار دهیم.

تغذیه میگو بعد از ماه اول

بعد از ماه اول پرورش، ضروری است میگوها از توری های غذا دهی، صید و وزن متوسط آنها تعیین شود. غذای مورد نیاز با برآورد متوسط وزن بدن میگوها و تخمین توده زنده موجود در استخر صورت می‌گیرد. بوسیله این ارقام کل غذای مورد نیاز از روی جدول زیر تعیین می‌شود.

مدیریت تغذیه میگو

معمولا بعد از ماه اول پرورش، به میگوها 5 وعده در روز غذا داده می شود. در ماه های بعدی پرورش، اگر غذای مصرفی در یک استخر با مساحت کمتر از یک هکتار به میزان 50 کیلو برسد لازم است دفعات غذادهی به 6 بار در روز افزایش یابد.

پخش غذا در طی مدیریت تغذیه میگو

بهترین حالت انتقال غذا به منطقه تغذیه ای میگوها ، انتقال در حداقل زمان ممکن است. میگوها ترجیح می‌دهند در منطقه ای از کف استخر که توسط هواده ها پاک شده است تغذیه کنند. باید از پخش شدن غذا به نواحی کثیف استخر و یا نواحی کم عمق کناره استخر، خود داری کرد. مناطق کثیف استخر، جذابیتی برای میگوها ندارند ولی اگر میگوها مجبور به تغذیه در چنین مکانی شوند، احتمال ابتلا به ضایعات پوسته خارجی و سایر مشکلات در میگوها افزایش می یابد.

محل تجمع مواد دفعی در مرکز استخر باید با علائمی مشخص شود و از غذا دادن میگو در این مناطق اجتناب گردد. غذا در دو ماه اول پرورش در منطقه ای با فاصله 2 تا 4 متر از دیواره استخر، پخش می‌شود ولی در صورتیکه نواحی پاک بیشتری  در دسترس باشد، می‌توان غذا را در مناطق وسیع تری پراکنده کرد. برای اطمینان از جاگیری مناسب غذا در مناطق پاک کف استخر ، باید اقدامات بیشتری انجام دهیم. لازم است هواده ها قبل از غذا دهی خاموش و تا 1 تا 3 ساعت بعد از غذا دهی که توری غذا دهی بررسی میشود خاموش بمانند. در مراحل اول پرورش میگو ، اندازه غذا بسیار ریز است و احتمال دارد قبل از ته نشین شدن به کناره های دیواره استخر پراکنده شود. بنابراین بهتر است قبل از ورود غذا به استخر ، با مقدا مناسبی آب خیس گردد.

در بحث مدیریت تغذیه میگو ، تنوع زیاد در اندازه میگوها با افزودن مقدار کمی غذای اضافه به جیره غذایی میگوهای کوچک در طی دوره پرورش کاهش می یابد. اگر بتوانیم رشد میگوهای ریز را قبل از رسیدن به وزن یک گرم تشویق کنیم کار ارزشمندی انجام شده است. غذای اضافی بیشتر باید در محل تجمع میگوهای ریز قرار گیرند. یعنی کناره های دیواره که در هنگام غروب و صبح زود ، محل تجمع میگوهای ریز است.

میزان غذای اضافی به تعداد میگو های ریز بستگی دارد ولی نباید مقدار آن از یک کیلوگرم در هر هکتار برای هر روز تجاوز کند. این تنها موردی است که غذا را در نواحی کم عمق کنارهای دیواره استخر ، میریزیم و حداکثر سه هفته پس از ذخیره دار کردن استخر ادامه می یابد.

در طول دوره پرورش ، تعداد دستگاه های هواده را افزایش میدهیم. افزایش کار هواده ها موجب بوجود آمدن مناطق پاک برای تغذیه میگو می‌شود. برخی از استخرها دارای شیار یا کانالی در امتداد دیواره در بستر استخر می‌باشند. چنین شیاری برای زهکشی آب استخر و جمع آوری مواد دفعی تعبیه شده است.

غذا را در نواحی دورتر از شیار و در قسمت تمیز باید ریخت. در این حالت برای ریختن مواد غذایی به نواحی مناسب کف استخر از قایق استفاده می‌شود. برای مدیریت تغذیه میگو در هنگام بیماری یا تغییر شرایط محیط زیست، غذادهی باید کاهش یافته یا متوقف شود. غذای مصرف نشده در بستر نه تنها اتلاف سرمایه است، بلکه در اثر تجزیه در بستر باعث خراب شدن کیفیت بستر استخر می‌شود.

# استفاده از مقالات این سایت به هر شکل بدون اجازه کتبی از مدیریت مجموعه ایران متو ، شرعاً حرام است.