پودر ماهی و خصوصیات آن

پودر ماهی خشک برای دام و طیور

پودر ﻣﺎﻫﯽ در واقع آردی ﻗﻬﻮه ای رنگ می باشد ﮐﻪ از اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ علی الخصوص ماهی متو ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. از طرفی، جهت تهیه پروتئین مورد نیاز دام و طیور از منابع مختلفی استفاده می شود که در این بین پودر ماهی خشک متو به عنوان منبع غنی از متیونین ، لیزین ، کلسیم و فسفر جایگاه ویژه ای دارد .همچنین باید دانست که در تولید فرآورده بیشتر از ماهیان غیر‌خوراکی مانند کوسه ماهی ، مار ماهی ، شیرماهی ، کپور و تلفات مزرعه های پرورش ماهی استفاده میشود.

تاریخچه ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ

تاریخچه ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﻣـﺎﻫﯽ در نقاط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل قبل بر میگردد. در گذشته دور از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﭼﺮاغﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده میشد و در ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی زمانی ﻣﺨﺘﻠﻒ از پودر ماهی به عنوان ﮐﻮد و ﯾﺎ غذای ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده شده است. همچنین در برخی از کشور ها مانند ژاپن پودر مـاهی و روﻏﻦ ماﻫﯽ غذای اصلی مردم بوده است. ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ در اروﭘـﺎی و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﻗﺮن 19 میلادی آﻏﺎز ﺷﺪ، در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬشته ﭘـﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن اهلی و ﺑـﻪ ﺻﻮرتی ﻣﺤﺪود در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی و تولید ﮐﻮد بکار میرفت. اﻣﺎ در دنیای امروزی این محصول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺎ ارزش شناخته شده و در صنایع مختلف اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی دارد.

خصوصیات و ویژگی های پودر ماهی

خصوصیات و ویژگی های پودر ماهی متفاوت است و بر اساس نوع مـاهی و روش فرآوری ، رنگی هایی میان خاکستری و قهوه ای روشن تا تیره دارند. معمولا در تهیه این محصول ، ضایعات کشتارگاه های دام و طیور و انواع ناخالصی های دیگر به آن افزوده می‌شود. به همین دلیل در تهیه این محصول ، به مقدار ازت آن به عنوان یکی از معیار ها باید توجه کرد که برای این مورد می‌توان به وسیله انجام آزمایش از میزان آن اطمینان حاصل کرد. باید ذکر کرد که میزان ازت آزاد پـودر مرغوب از ۱۳۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم کمتر می‌ باشد و لازم است که این محصول از نظر کشت قارچی ، شمارش کلی میکروب ها و موارد دیگر نیز ، آزمایش شود تا موجب بروز مشکلات بهداشتی نشود.

محدودیت های استفاده از پودر ماهی

استفاده بیش از اندازه پودر ماهی در غذای طیور در اثر فعالیت زیاد تیامیناز هایی است که حرارت کافی ندیده اند باعث فرسایش سنگدان و ایجاد جراحت در آن می‌شود، از طرفی دیگر هیستامین محرک تولید اسید در پیش معده می‌باشد و این امر نیز سبب بروز جراحت در سنگدان طیور می‌شود. گيزروزين که به عنوان عامل ايجاد بيماری خطرناك استفراغ سياه در طيور شناخته شده است ، ترکیبی شبیه هیستامین دارد و با تحریک ترشح اسید معده منجر به ایجاد جراحت سنگدان می‌گردد. لازم به ذکر است که التهاب پیش معده اغلب همراه با بیماری مارک وابتلا به رئو ویروس ها می باشد.

بخش عمده تاثیرات سوء ذکر شده در بالا در فرایند پخت و روش استخراج روغن کاهش یا از بین خواهد رفت. باید دانست که وجود تری متیل آمین در پودر ماهی و عدم توانایی طیور در تجزیه تری متیل آمین باعث بوی بدی در تخم و گوشت طیور میشود.

استفاده از پودر ماهی

در پودر ماهی ترکیبات اسید آمینه مناسبی وجود دارد و میزان پروتئین عبوری از شکمبه نیز بالاست و بدلیل اینکه منبع غنی انرژی، پروتئین، اسید های آمینه، کلسیم و فسفر است، استفاده از آن در غذای دام و طیور و صدالبته با در نظر گرفتن محدودیت مصرف آن ، باعث بهبود کیفیت خوراک دام و طیور میشود.

تولید پودر مـاهی به روش پیوسته

برای تولید پودر ماهی ، مراحل از صید تا پخته شدن ، چربی‌گیری ، پروتئین‌گیری ، رطوبت‌گیری و بسته‌بندی محصول باید طی شود. معمولا برای تولید پودر ماهی از روش کانتنیوس یا همان پیوسته کمک می‌گیرند. در روش کانتنیوس فرآیند تولید به صورت کاملا اتوماتیک و بدون دخالت دست یا نیروی انسانی صورت می‌پذیرد  و شامل مراحل تحویلگیری ، پخت ، پرس ، خشک کردن ، سرد کن ، آسیاب و کیسه گیری میگردد.

فروش پودر ماهی مرغوب

اگر به دنبال خرید محصولی با کیفیت هستید، بهترین گزینه ، مرکز فرآوری ماهی متوتا ، ایران متو می‌باشد. این مرکز با دارا بودن بزرگترین مزرعه پرورش ماهی متو و پیشرفته ترین خط تولید مطابق با استاندارد های جهانی در جنوب ایران بزرگترین و معتبر ترین مرکز فروش پودر ماهی مرغوب محسوب میشود . شما میتوانید جهت خرید این محصول با کارشناسان خبره در این حوزه تماس گرفته و از مشاوره رایگان آنها بر خوردار شوید.

# استفاده از مقالات این سایت به هر شکل بدون اجازه کتبی از مدیریت مجموعه ایران متو ، شرعاً حرام است.