بایگانی برچسب: هوادهی

هوادهی در مزارع پرورش ماهی و دستگاه های هواده

هوادهی در مزارع پرورش ماهی

دستگاه های هواده و هوادهی در حوزه پرورش ماهی و پرورش میگو بسیار حیاتی است و یک پدیده جدید نیست بلکه در طول دهه گذشته به شدت مورد توجه قرار گرفته است . اگر در یک سیستم پرورش آبزیان اکسیژن عامل محدود کننده باشد، هوادهی می تواند ظرفیت حمل آنرا افزایش دهد. اهداف هوادهی را…